Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Elektronický kurz Správa bytů
autor Ing. Barbora Minaříková - 14.12.2011, 13:11
 

Nabízíme Vám nový e-kurz Správa bytů, který je určen pro zaměstnance (pracovníky realitní kanceláře, bytového družstva, majetkového odboru apod.) s cílem přehledně je seznámit s tím, co činnost správce bytového fondu obnáší. Jde o přehled širokého spektra úkolů, potřebných vědomostí a dovedností.


Absolvent e-kurzu získá informace o související legislativě, časovém sledu jednotlivých pracovních operací (kdy se komunikuje s inkasem, kdy se provádí vyúčtování služeb, jak se sledují platby atd.) i o podstatě administrativních činností souvisejících se správou bytového a nebytového fondu.

 

Obsah kurzu:


 • Služby správce
  • Technické služby
  • Inženýrské služby
  • Účetní a ekonomické služby
  • Zajištění právních služeb
  • Komunikace s inkasními organizacemi
  • Zajišťování dodávek služeb a energií
  • Rozpočítání nákladů na služby a energie
  • Evidence inventáře a zajišťování oprav
  • Informace o dlužnících, zajišťování podkladů k vymáhání
  • Svolání ustanovující schůze společenství
  • Zajišťování smluv na SVJ s dodavateli, které lze uzavřít po přidělení IČO
  • Stěhování vlastníků, evidence městských bytů v SVJ
  • Převzetí domu od bývalého správce
 • Pasport domu a bytu
 • Specifika pro vlastníky bytových jednotek
 • Návrh stanov společenství vlastníků a zvolení členů výboru společenství