Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nový E-kurz Vyúčtování v SSB2000
autor Ing. Barbora Minaříková - 24.02.2015, 13:24
 

Elektronický kurz Vyúčtování v SSB2000 je určen pro všechny uživatele programu SSB2000 (správce nemovitostí, pracovníky realitních kanceláří, bytového družstva, SVJ apod.), kteří chtějí v programu SSB2000 provést úspěšné vyúčtování služeb.

Jednotlivé části kurzu jsou řazeny postupně od obecných principů vyúčtování služeb až po závěrečný tisk protokolů z vyúčtování, výplatu přeplatků a výběr nedoplatků. Jedná se o úplný přehled a příručku k práci s programem SSB2000.


Obsah E-kurzu:

 • základní principy vyúčtování služeb v SSB2000
 • pořizování a evidence nákladů
 • pořizování a evidence měřidel
 • pořizování a kontrola odečtů měřidel
 • jednotky a jejich význam v rámci vyúčtování služeb v SSB2000
 • mimořádné akce
  • zpětné doplnění složek předpisu
  • zadávání přímých nákladů
  • zadávání služeb do bytů neobsazených nájemcem
 • vyúčtování služeb v SSB2000
  • příprava na vyúčtování a jeho založení
  • rozpočítání nákladů a příklady chybových hlášení
  • vyčíslení stavů kont
  • převod výsledku vyúčtování do salda
  • sestavy - protokoly z vyúčtování, statistiky, podklady pro účetní oddělení
  • výplaty přeplatků, výběr nedoplatků
  • nastavení záloh dle výsledků vyúčtování

Kurzy jsou přístupné po dobu šesti měsíců od prvního přihlášení do kurzu.


Cena kurzu:
1.750,- Kč bez DPH

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na minarikova@starlit.cz.