Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Kdo rozhoduje o nájmu společných prostor SVJ?
autor Ing. Barbora Minaříková - 15.05.2012, 14:16
 

Otázka:

Kdo rozhoduje o nájmu společných prostor SVJ?

Odpověď:

Zákon č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů bohužel v současné době konkrétně neupravuje záležitosti ohledně rozhodování o nájmu společných prostor SVJ. Jednou z variant je proto doplnit řešení této situace do stanov SVJ. Pokud však SVJ ve svých stanovách neuvádí, kdo může rozhodovat o uzavření smlouvy o nájmu společných prostor, má se za to, že platí § 9 odst. 11, věta druhá: „Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění.„

Výbor či pověřený vlastník si však musí být vědom, že dle občanského zákoníku má vlastník právo předmět svého vlastnictví užívat. Pokud by tedy vlastník vyjádřil nesouhlas s nájmem společných prostor, mohlo by být rozhodnutí výboru (či pověřeného vlastníka) o nájmu společných prostor SVJ omezením tohoto práva vlastníka.