Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Změny ve výši poplatků za svoz odpadu v roce 2013
autor Ing. Barbora Minaříková - 31.05.2012, 12:38
 

Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 15. května 2012 novelu č. 174/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Novela především umožňuje obcím a městům zvýšit poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

 

Kdo bude platit poplatek za komunální odpad?

a) fyzická osoba

- která má v obci trvalý pobyt

- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců

- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.


Jaká je nová sazba tohoto poplatku?

a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok

 

V celku tedy může obec či město maximálně požadovat od každého obyvatele poplatek za svoz odpadu v částce 1000 Kč. Zvýšit tento poplatek však lze až od 1. ledna 2013.

Celé znění novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích naleznete ZDE.