Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Musí mít SVJ zvolenou kontrolní komisi?
autor Ing. Barbora Minaříková - 11.06.2012, 14:05
 

Otázka:

Musí mít SVJ zvolenou kontrolní komisi?

Odpověď:

Kontrolní komise či revizor jsou orgánem SVJ, který zákon č. 72/1994, o vlastnictví bytů přímo neupravuje. Umožňuje pouze jeho vznik dle § 9 odst. 7 písm. c) výše uvedeného zákona. Záleží tedy na rozhodnutí společenství, resp. obsahu stanov SVJ.

Konkrétní úpravu týkající se činnosti kontrolního orgánu najdete ve vzorových stanovách SVJ, které upravuje nařízení vlády č. 371/2004 Sb. Lze tedy říci, že kontrolní komisi mít zvolenou SVJ nemusí.