Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Novela Občanského zákoníku č.132/2011
autor Ing. Barbora Minaříková - 1.11.2011, 10:17
 

Nově nabízíme zpracovanou novelu Občanského zákoníku č.132/2011, která je platná od 1.11.2011. Jedná se o tzv. elektronickou příručku, která obsahuje nejen novelizovanou podobu jednotlivých paragrafů zákoníku, ale zároveň i popis zásadních změn nájemního bydlení v praxi.

Konkrétně se příručka věnuje změnám ohledně :

  • Nájemní smlouvy

  • Prodloužení nájmu

  • Kauce

  • Práv a povinností z nájmu bytu

  • Pravidel pro sjednávání nájemného

  • Přechodu nájmu

  • Zániku nájmu

  • Výměny bytů

  • Institutu služebních bytů

Informace o způsobu objednání a ceně naleznete na webových stránkách společnosti STARLIT s.r.o. pod odkazem E-learning.