Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Právní servis od společnosti STARLIT s.r.o.
autor Ing. Barbora Minaříková - 16.08.2012, 08:14
 

Každé úterý od 8.00 do 15.30 je v provozovně společnosti STARLIT s.r.o., Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, k dispozici doktor práv s 15tiletou praxí v oblasti občansko právní, zejména bytového práva, popř. souvisejícího práva obchodního.

Formou telefonické (tel. 487 863 757- 8) či osobní konzultace nebo odpovědí na písemný dotaz (pravni@starlit.cz) je připraven poskytnout informace, radu nebo naléhavou pomoc v oblasti bytového práva.

Nejčastěji řešené okruhy:

 • Založení SVJ
 • Pomoc nebo provedení změny prohlášení vlastníka
 • Pomoc při zpracování listin se vztahem ke katastru nemovitostí (smlouvy včetně návrhů na vklad nebo zápis)
 • Změny vlastníků (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí)
 • Nájem a podnájem (společných a nebytových prostor)
 • Stížnosti a žádosti členů, spoluvlastníků
 • Změny orgánů, stanov, zápisů v obchodním rejstříku
 • Náležitosti vynutitelného usnesení
 • Zastupování a hlasovací kvóra
 • Výběrová řízení
 • Žalobní návrhy
 • Vymáhání pohledávek včetně žalobních návrhů
 • Konzultace nejvhodnějšího postupu při vymáhání konkrétní pohledávky

Cena služby je 250,- Kč bez DPH za každou započatou čtvrthodinu. Příklady řešených kauz včetně hodnocení tazatele a finanční náročnosti naleznete ZDE.