Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Kdo doplácí na dlužníky?
autor Ing. Barbora Minaříková - 27.09.2012, 14:54
 

V Novinkách.cz byl dne 3.9.2012 publikován článek Jindřicha Gintera z Práva pod titulkem Na dlužníky doplácejí i jejich sousedé. Týž den večer se ve zprávách jedné z hlavních TV stanic objevilo podobné téma, ale tam reportéři zaměňovali družstvo a společenství vlastníků jednotek.

Jak to vnímám jako praktik? Především je třeba rozlišit družstvo a společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Družstvo je jako právnická osoba upraveno v obchodním zákoníku v § 221 a násl. Družstevní nájemní bydlení je upraveno v § 685 a násl. občanského zákoníku. Z pohledu možnosti uspokojit pohledávku za dlužníkem je na tom družstvo nesrovnatelně lépe než SVJ, které upravuje zákon o vlastnictví bytů.

Družstevníci sice nějakou dobu na dlužníka doplácí, ale jakmile jeho dluh dosáhne výše odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplní peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3 (kauci), mohou mu dát výpověď z nájmu bez přivolení soudu nebo jej mohou vyloučit z družstva pro porušení členských povinností, což má také za následek zánik nájmu. Po (většinou) exekučním vystěhování se byt přidělí ve výběrovém řízení nejvyšší nabídce. Z toho se uhradí pohledávky domu a zpravidla má družstvo ještě výnos.

U SVJ je ale situace tristní. V případě dluhu není možné dát výpověď, je nutné dluh zažalovat a tím získat exekuční titul. Teprve na základě pravomocného rozsudku (platebního rozkazu) může být nařízen exekuční prodej jednotky. V rozvrhovém řízení je pak SVJ uspokojeno podle zákona o vlastnictví bytů. Z několika dražeb jednotky v SVJ, u kterých jsem exekuci sám navrhoval, však nebylo ani jedno, byť částečně, uspokojeno. Nejhorší ale je, že věc se táhne několik let a SVJ nevymožitelné dluhy neustále narůstají. U SVJ tak reálně hrozí situace, kterou vídáte v televizi, že dům s většinou platících vlastníků nebude mít díky několika neplatičům na zaplacení služeb, tyto nebudou dodávány, v jednotce nebude možné bydlet a hodnota takové jednotky se bude blížit nule, pokud nebude záporná (budete muset platit a nebudete moci bydlet ani prodat).

Orgány SVJ i tak musí podat žalobu a platit poplatky, protože jinak by členové těchto orgánů nesli odpovědnost za škodu, která by nečinností funkcionářů společenství vznikla.

Právě pro tyto případy společnost STARLIT s.r.o. nabízí právní služby pro SVJ, která se ocitla v podobné situaci. Právník JUDr. Bohuslav Vojtěch je připraven Vám pomoci právní radou nebo přímo zastupováním Vašeho SVJ.

Autor: JUDr. Bohuslav Vojtěch