Obrázek: Jan Halík
Podíly vlastníků z pronájmu společných prostor
autor Jan Halík - 11.10.2012, 11:58
 

Ve společenství vlastníků jsou často pronajímány společné prostory domu. Zákon č. 72 1994 Sb. pro tyto případy určuje v §4 (2) c), že Prohlášení vlastníka musí obsahovat určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek, a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek.

Ze spoluvlastnictví společných prostor vyplývá, že zisk z pronájmu těchto prostor (příjem z pronájmu minus podíl na nákladech na společné části domu) patří spoluvlastníkům těchto prostor. Častou chybou výborů společenství bývá, že zařadí do programu schůze shromáždění hlasování o nevyplácení podílů ze společných prostor, a jejich převedení do tzv. fondu oprav.

Přitom si neuvědomují (a často i správci), že tyto finanční prostředky jsou výhradním majetkem spoluvlastníků společného prostoru, na účtu společenství jsou jen uschovány, a v žádném případě nelze o jejich použití hlasovat na shromáždění. Finanční podíly spoluvlastníků společných prostor na jejich výnosech nijak nesouvisí s činností společenství.

Finanční podíly ze zisku společných prostor lze samozřejmě jeho spoluvlastníkům automaticky ročně nevyplácet, bez jakéhokoliv neoprávněného hlasování,, a to do té doby, než o výplatu podílů kdokoliv ze spoluvlastníků požádá. Pak je nutno tomuto spoluvlastníkovi jeho zákonný podíl vyplatit.