Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Návrh zákona řešící otázky týkající se služeb spojených s užíváním bytu
autor Ing. Barbora Minaříková - 1.11.2012, 14:43
 

Návrh zákona, který upravuje otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů byl doručen poslancům dne 6. dubna 2012.  Zástupcem navrhovatele je ministr pro místní rozvoj.  Jak legislativní proces týkající se tohoto návrhu pokračuje, můžete nalézt na stránkách poslanecké sněmovny ZDE.

V současné době neexistuje právní předpis, který by kompletně upravoval pravidla spojená s poskytováním služeb a způsoby jejich rozúčtování. Zákon by měl řešit otázky týkající se výše záloh za služby a způsob změny jejich výše, způsobu rozúčtování nákladů na služby, pravidla týkající se vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků. Další záležitostí, kterou by zákon upravoval je např. nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek.

Vládní návrh zákona si můžete přečíst ZDE.