Články a praktické informace

Praktické informace z oblasti správy bytového fondu


Obrázek: Hana Plšková
Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II
autor Hana Plšková - 11.08.2017, 13:34
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016 výzvu č. 37 k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení". Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám).

Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

Oprávnění žadatelé:

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 7. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017

Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5,25 mld. Kč. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Konzultační dny SMBD k bytové problematice v roce 2017
autor Ing. Barbora Minaříková - 1.03.2017, 11:46
 

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s., na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností z poradenské činnosti ve prospěch svých členů pokračuje i v roce 2017 v pořádání pravidelných bezplatných konzultačních dnů, které budou zaměřeny na metodicko-poradenskou činnost v oblastech jak družstevního, tak vlastnického bydlení.

Časový plán konzultačních dnů pro rok 2017:

 • 14. březen 2017
 • 13. červen 2017
 • 12. září 2017
 • 12. prosinec 2017

Bližší informace naleznete na internetových stránkách SMBD.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Příjem žádostí o dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů
autor Ing. Barbora Minaříková - 7.02.2017, 07:58
 

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Nově otevřená výzva (3. výzva pro bytové domy) je určena pro stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob, kteří díky ní mohou ušetřit nemalé peníze. Žádat o dotaci mohou od 9. ledna až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách Nová zelená úsporám ZDE.

Zdroj: Nová zelená úsporám

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Vzdělávací semináře SMBD - 1.čtvrtletí 2017
autor Ing. Barbora Minaříková - 22.12.2016, 13:03
 

SMBD pořádá v 1. čtvrtletí roku 2017 následující vzdělávací semináře:

2017/1 - Účetní závěrka a daňové přiznání SVJ za rok 2016 (13.2.2017, Praha)
2017/2 - Účetní závěka BD za rok 2016 (20.2.2017, Praha)
2017/3 - Daňové přiznání BD za rok 2016 (27.2.2017, Praha)

Bližší informace naleznete na internetových stránkách SMBD.

Zdroj: SMBD informační bulletin

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Bydlení v České republice v číslech (září 2016)
autor Ing. Barbora Minaříková - 14.12.2016, 09:00
 

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo publikaci zpracovanou odborem politiky bydlení - tzv. zkrácenou verzi  „Vybraných údajů o bydlení 2015“ pod názvem „Bydlení v České republice v číslech (září 2016).“ Publikace je určena široké veřejnosti a uvádí, kromě základních statistických údajů, rovněž informace o podporách poskytovaných MMR a SFRB (Státní fond rozvoje bydlení).

První část obsahuje, mimo základních údajů o bydlení ze SLDB 2011, také data o obyvatelstvu, bytové výstavbě, dostupnosti bydlení a výdajích domácností na bydlení. Ve druhé části se publikace zaměřuje na bytovou politiku a realizovaná podpůrná opatření.

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: MMR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Vláda schválila program ENERG a rozšíření Nové zelené úsporám na veřejné budovy
autor Ing. Barbora Minaříková - 16.11.2016, 13:20
 

V souladu se svým programovým prohlášením vláda podporuje energetické úspory domácností, podnikatelů i státu, a to prostřednictvím dalšího fungování programu Nová zelená úsporám. Dnes kabinet souhlasil s již v pořadí druhou změnou programu energetických úspor, díky které bude nově možné žádat o dotaci na zateplení veřejných budov.

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: Vláda ČR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Podpora bydlení pro rok 2017
autor Ing. Barbora Minaříková - 20.10.2016, 08:25
 

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů. Žádosti je možné podávat od 18. října 2016. Ze státního rozpočtu je k dispozici celkem 411 milionů korun.

Více informací o dotačním programu naleznete ZDE.

Zdroj: MMR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Vzdělávací semináře SMBD v únoru 2016
autor Ing. Barbora Minaříková - 6.01.2016, 08:09
 

Sdružení bytových družstev a SVJ pořádá v únoru 2016 následující semináře:

seminář: "Účetní závěrka a daňové přiznání SVJ za rok 2015"
termín: pondělí, 15. 2. 2016, 12:00 -15:30
místo konání: Praha
lektorka: Ing. Božena Künzelová

seminář: "Účetní závěrka BD za rok 2015"
termín: pondělí, 22. 2. 2016, 12:00 -15:30
místo konání: Praha
lektorka: Ing. Božena Künzelová

seminář: "Daňové přiznání BD za rok 2015"
termín: pondělí, 29. 2. 2016, 12:00 -15:30
místo konání: Praha
lektorka: Ing. Božena Künzelová

Více informací naleznete na internetových stránkách SMBD ZDE.

Zdroj: SMBD

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2016
autor Ing. Barbora Minaříková - 28.12.2015, 10:47
 

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s., na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností z poradenské činnosti ve prospěch svých členů pokračuje i v roce 2016 v pořádání pravidelných bezplatných konzultačních dnů, které budou zaměřeny na metodicko-poradenskou činnost v oblastech jak družstevního, tak vlastnického bydlení.

Časový plán konzultačních dnů pro rok 2016:

 • 8. březen 2016
 • 14. červen 2016
 • 13. září 2016
 • 13. prosinec 2016

Bližší informace naleznete na internetových stránkách SMBD.

Zdroj: SMBD

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Druhá výzva programu Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru
autor Ing. Barbora Minaříková - 21.12.2015, 09:38
 

MŽP vyhrašuje druhou výzvu programu Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru. Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: SFZP

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Anketa pro bytová družstva a SVJ
autor Ing. Barbora Minaříková - 13.10.2015, 14:36
 

Portál o bydlení připravil pro své čtenáře z řad členů bytových družstev a SVJ anketu, pomocí níž se snaží zmapovat situaci v jednotlivých krajích a konkrétních obcích, a na základě výsledů pak podle potřeby připravit témata, která by pomohla zainteresovaným SVJ a BD hledat přijatelná řešení. Do ankety se můžete zapojit ZDE.

Zdroj: SFRB

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Vybrané údaje o bydlení 2014
autor Ing. Barbora Minaříková - 12.06.2015, 13:57
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí mimo jiné spadá oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k problematice bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Takto získaná souborná data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti. Zvláštní pozornost je v letošní publikaci věnována aktuálním údajům o bydlení v mezinárodním kontextu s důrazem na sociální aspekt bydlení.

Bližší informace a celý dokument k náhlédnutí ZDE.

Zdroj: MMR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Dotace na výstavbu komunitních domů seniorů
autor Ing. Barbora Minaříková - 29.05.2015, 14:26
 

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.

Pro program je připraveno 160 milionů. Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června tohoto roku.

Podrobné informace o dotačním titulu naleznete ZDE.

Zdroj: MMR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Placení daně z nemovitostí prostřednictvím služby SIPO
autor Ing. Barbora Minaříková - 11.05.2015, 14:29
 

Finanční správa nově umožňuje od zdaňovacího období 2016 placení daně z nemovitostí prostřednictvím služby SIPO.

Bližší informace a nejčastější otázky a odpovědi naleznete ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Vzdělávací semináře SMBD v roce 2015
autor Ing. Barbora Minaříková - 24.04.2015, 08:48
 

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. pořádá v květnu 2015 následující semináře:

„Nová zelená úsporám – krok za krokem, zkušenosti, doporučení“
termín: 19.5.2015 nebo 26.5.2015 (dle výběru a zadání v přihlášce), 13:00 -16:00
místo konání: Zasedací místnost SMBD (2. patro), Těšnov 5, Praha 1

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: SMBD

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Možné úspory energií v bytových domech v období 2015-2016
autor Ing. Barbora Minaříková - 21.04.2015, 14:40
 

Na Portálu o bydlení byl zveřejněn zajímavý článek o možných úsporách energií v bytových domech pro roky 2015 - 2016. Ceny za energie jsou vysoké. Výbory SVJ i jednotlivci se proto zajímají, jak by mohly ve svých objektech co nejvíce ušetřit.

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: SFRB Portál o bydlení

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nové podmínky v programu Nová zelená úsporám
autor Ing. Barbora Minaříková - 31.03.2015, 13:51
 

Ministr životního prostředí Richard Brabec představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Cílem změn je otevření programu širšímu okruhu zájemců.

Od 1. dubna spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května.

Další informace naleznete na stránkách www.novazelenausporam.cz.

Zdroj: Nová zelená úsporám (oficiální web)

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Dotazníkové šetření MMR za účelem zefektivnění bydlení
autor Ing. Barbora Minaříková - 17.03.2015, 10:22
 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020 (dále jen „IROP“) zahajuje dotazníkové šetření, jehož cílem je získání informací úzce souvisejících s připravovaným využitím finančních nástrojů v rámci IROP 2014–2020.

Dotazník je koncipován na sběr odpovědí k jednomu bytovému domu. Pokud (spolu)vlastníte více bytových domů, u kterých plánujete investice do jejich revitalizace, prosím odpovídejte pouze za jeden typický plánovaný projekt, tedy za jeden bytový dům.

Dotazníkové šetření končí 20. března 2015.

Více informací naleznete na stránkách SFRB na níže uvedeném odkazu:
http://www.sfrb.cz/o-sfrb/aktualne/?tx_ttnews[tt_news]=228&cHash=080b924b7252bedcef5ac35e88d9f2a7

Zdroj: SFRB


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Konzultační dny k problematice bydlení v roce 2015
autor Ing. Barbora Minaříková - 2.01.2015, 08:56
 

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Časový plán konzultačních dnů k problematice bydlení na rok 2015:

 • 3. únor 2015
 • červen 2015
 • říjen 2015
 • prosinec 2015

Bližší informace naleznete na internetových stránkách MMR.

Zdroj: MMR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Navýšení rozpočtu v programu Panel 2013+
autor Ing. Barbora Minaříková - 15.10.2014, 12:56
 

Státní fond rozvoje bydlení na svých internetových stránkách uveřejnil, že se vzhledem k vysokému zájmu ze strany žadatelů rozhodl navýšit rozpočet programu na revitalizaci a modernizaci bytového fondu Panel 2013+ z dosavadních 900 mil. Kč na 920 mil. Kč a uspokojit tím tak ještě více žadatelů.

Více informací o programu Panel 2013+ a jeho navýšení naleznete ZDE.

Zdroj: SFRB

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Veřejná konzultace k nové směrnici o úvěrech na bydlení
autor Ing. Barbora Minaříková - 11.08.2014, 12:09
 

Ministerstvo financí dnes zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/2010.

Směrnice MCD přináší právní úpravu v oblasti nabízení a zprostředkování hypotečních úvěrů obdobnou současné úpravě spotřebitelských úvěrů. Informace o směrnici, rovněž jako vlastní konzultační materiál lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí.

MF uvítá všechny věcné odpovědi, připomínky, návrhy a podněty k tématům vymezeným v konzultačním materiálu i k případným nejasnostem v textu Směrnice.

Odpovědi lze zasílat prostřednictvím formuláře (odkaz zde) na adresu hypotecniuver[at]mfcr.cz, a to nejpozději do pondělí 18. srpna 2014.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Vybrané údaje o bydlení za rok 2013
autor Ing. Barbora Minaříková - 12.06.2014, 09:24
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo vybrané údaje o bydlení za rok 2013. V dokumentu jsou shromážděny aktuální údaje týkající se problematiky bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání.

Celý dokument v PDF si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: MMR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Program PANEL 2013+ a návod na vyplnění žádosti o čerpání úvěru
autor Ing. Barbora Minaříková - 30.05.2014, 07:46
 

O otevření programu PANEL 2013 + na opravy a modernizace bytových domů jsme Vás již informovali. Jedná se program úvěrů na revitalizaci bytového fondu, který je určen pro všechny vlastníky bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Mohou jej využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Nově SFRB na svých internetových stránkách uveřejnil i návod na správné vyplnění žádosti o čerpání úvěru a informaci o tom, jaké nejčastější chyby žadatelé o úvěr dělají. Bližší informace naleznete ZDE.

Zdroj: SFRB

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Finanční správa začíná rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí
autor Ing. Barbora Minaříková - 30.04.2014, 07:40
 

Finanční správa České republiky uveřejnila na svých internetových stránkách informaci, že začíná rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí. Lhůta pro placení této daně za rok 2014 končí dnem 2. června 2014.

Celou tiskovou zprávu týkající se úhrady daně z nemovitých věcí si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Výhodné úrokové sazby na rekonstrukce a modernizace bytových domů
autor Ing. Barbora Minaříková - 2.04.2014, 09:16
 

Program JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů bude od 1. dubna výhodnější.

Státní fond rozvoje bydlení na svých internetových stránkách uveřejnil nové úrokové sazby:

 • Úvěry do 10 let – úrok 0,58 % p.a.
 • Úvěry do 20 let – úrok 1,58 % p.a.
 • Úvěry do 30 let – úrok 2,58 % p.a.

Program JESSICA mohou využít všichni vlastníci bytových domů 41 českých měst, např. SVJ, bytová družstva, právnické či fyzické osoby či města samotná.

Více informací ZDE.

Zdroj: SFRB

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Semináře pro nájemníky, družstva a SVJ
autor Ing. Barbora Minaříková - 17.02.2014, 14:29
 

Státní fond rozvoje bydlení připravil ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR sérii seminářů z oblasti bydlení podle nového občanského zákoníku.

Termíny, témata a informace k registraci naleznete ZDE.

Zdroj: SFRB

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Konzultační dny MMR k bytové problematice v roce 2014
autor Ing. Barbora Minaříková - 21.01.2014, 13:54
 

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Časový plán konzultačních dnů k problematice bydlení na rok 2014

Termíny:

 • 4. únor 2014
 • 3. červen 2014
 • 7. říjen 2014
 • 2. prosinec 2014

Bližší informace naleznete ZDE.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Programy podpory bydlení pro rok 2014
autor Ing. Barbora Minaříková - 16.12.2013, 10:09
 

Dne 26.11.2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Rozhodnutím ministra č. 149/2013 výzvu k podávání žádostí o dotace v roce 2014 v rámci programu Podpory bydlení. Žádosti je možné podávat do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj ČR od 2. 12. 2013 v listinné podobě, případně prostřednictvím datové schránky. Nejzazší termín pro podání žádosti je 17. 2. 2014, 16.00 hod.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro podprogramy:

a) podprogram 117D512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014“,
b) podprogram 117D513 „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2014“,
c) podprogram 117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014“,
d) podprogram 117D515 „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2014“.

Více informací naleznete v sekci Programy podpory bydlení pro rok 2014.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
autor Ing. Barbora Minaříková - 29.11.2013, 09:52
 

Vláda schválila ve středu 20. listopadu 2013 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 2014.

"Prioritou programu je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

"Nespornou výhodou tohoto programu je nižší administrativní náročnost pro žadatele v porovnání s Operačními programy a podpora poskytovaná ex ante, tedy před realizací projektu, která usnadňuje provedení náročnějších úsporných opatření také pro drobné podnikatele a malé obce," konstatoval ministr.

Projekty je možné přihlásit do 28. února 2014. Výjimkou jsou žádosti o dotaci na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), které je potřeba připravit ještě do konce letošního roku. Všechny informace, včetně potřebných formulářů a přesného návodu k podání projektů, jsou dostupné na webové adrese MPO a na portálu www.mpo-efekt.cz.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Program PANEL 2013+ je otevřen nepřetržitě
autor Ing. Barbora Minaříková - 30.09.2013, 07:40
 

Internetové stránky Státního fondu rozvoje bydlení informují, že je možné si zažádat o výhodné státní úvěry ještě letos.

Od října 2013 bude referenční sazba EU pouhých 0,75% p.a. Otevřeny pro příjem žádostí jsou rovněž program na výstavbu nájemních bytů,  programy pro obce a povodňová pomoc.

Více informací naleznete také v příručce ZDE.

Zdroj: SFRB

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Jak a kdy žádat o zkrácení vázací doby
autor Ing. Barbora Minaříková - 16.08.2013, 09:11
 

Státní fond rozvoje bydlení informuje na svých internetových stránkách o možnosti zažádat o zkrácení vázací doby. Všechny obce, které čerpaly dotace na výstavbu nájemních bytů z programů podpor SFRB, mohou žádosti zasílat již k datu 1. září 2013.

Bližší informace k postupům při podání žádosti a dalším podmínkám naleznete na webu SFRB v článku Jak a kdy žádat o zkrácení vázací doby.

Zdroj: SFRB

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Přechod nájmu bytu a vyúčtování služeb
autor Ing. Barbora Minaříková - 27.06.2013, 07:54
 

Přechod nájmu bytu je upraven v § 706 až 709 občanského zákoníku. Tato ustanovení určují v případě smrti nájemce okruh nových nájemců, jeho právních nástupců do práv spojených s nájmem bytu.

Zemře-li nájemce v období, kdy je prováděno a zejména rozesíláno vyúčtování zálohových plateb (VZP), může nás zaskočit otázka, komu přeplatek poukázat, po kom požadovat zaplacení nedoplatku. Případné komplikace nás však očekávají pouze u významnějších přeplatků. Ještě jsem se nesetkal s případem, že by se někdo „pral“ o možnost zaplatit nedoplatek.

V případě manželů se společným nájmem logicky zůstává nájemcem pozůstalý manžel a v případě vyúčtování zálohových plateb (dále jen VZP) bych o adresátovi nepochyboval.

U nedružstevních nájmů bytu je okruh nastupujících nájemců určen zákonem. Dle
§ 706, odst. 1 až 4 ObčZ se jedná osobu, která splňuje podmínky uvedené v zákoně a stává se nájemcem, popř. společným nájemcem. Tuto skutečnost by měl nový nájemce s přihlédnutím k § 689 odst. 2 ObčZ neprodleně (do 15 dnů) oznámit pronajímateli. VZP se poukazuje nájemci. V daném případě došlo k nástupnictví ze zákona a není vlastně o čem rozhodovat, protože se nejedná o dědění.

V případě smrti nájemce družstevního bytu s individuálním členstvím se rozhoduje o členství v družstvu a nájmu bytu v dědickém řízení. O tom je správce informován dotazem notáře. Pokud by se notář dotázal i na VZP a rozhodl by o něm v dědickém řízení, je třeba toto rozhodnutí respektovat.  Jinak je třeba vyčkat rozhodnutí, na koho členství v družstvu a právo nájmu přešlo a tomu výsledek VZP oznámit.

U bytů ve vlastnictví bych doporučil shodný postup jako u družstevních bytů. Pokud se o VZP rozhodne v pozůstalostním řízení, je třeba postupovat podle usnesení. Pokud se o přeplatku v řízení nerozhodlo, po skončení řízení vyplatit přeplatek dědici či dědicům, kteří jednotku nabyli.

Pokud by se stalo, že měl být přeplatek poukázán jiné osobě, než které ho pronajímatel vyplatil, je věc řešitelná. Přeplatek vyplatit oprávněnému a na osobě, která přeplatek obdržela bez právního důvodu, požadovat jeho vrácení.

JUDr. Bohuslav Vojtěch (právník STARLIT s.r.o.)

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Dotace na zateplení veřejných budov a Zelená úsporám
autor Ing. Barbora Minaříková - 27.02.2013, 07:59
 

Ministerstvo životního prostředí v měsíci únoru představilo dva své hlavní programy, které mají za cíl podpořit zateplování veřejných budov a rodinných domů. Dne 22. února 2013 byl odstartován příjem žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o zateplení veřejných budov. Dále také vláda schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám.

Informace k dotacím v rámci Prioritní osy 3 najdou zájemci na stránkách http://www.opzp.cz. Informace k Nové zelené úsporám budou dostupné na stránkách http://www.nova-zelenausporam.cz/ ihned poté, co vláda schválí samotnou dokumentaci programu, kterou nyní připravuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Vzory aktuálních daňových tiskopisů 2013
autor Ing. Barbora Minaříková - 23.01.2013, 13:43
 

Ministerstvo financí ČR uveřejnilo na svých internetových stránkách aktuální vzory daňových tiskopisů pro rok 2013. Ke stažení jsou k dispozici pod odkazem Daňové tiskopisy 2013.

Věnujte pozornost při vyplňování kolonek daňových formulářů týkajících se umístění finančního úřadu a územního pracoviště FÚ. Od roku 2013 došlo ke změnám v organizaci orgánů státní správy a finanční úřady mají sídlo pouze v jednotlivých krajských městech a v Praze.

Zároveň můžete na stránkách MFČR zjistit čísla bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů pro vybrané druhy daní. Informace jsou pod odkazem Bankovní účty daňové správy.

 

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Úvěry na opravy a modernizace bytů PANEL 2013 +
autor Ing. Barbora Minaříková - 15.01.2013, 12:24
 

Státní fond rozvoje bydlení informuje na svých internetových stránkách, že od 11.ledna 2013 je možné podávat žádosti do programu úvěrů na opravy a modernizace bytů, který je určen pro všechny vlastníky bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Kdo může program využít?

 • společenství vlastníků
 • družstva
 • fyzické a právnické osoby, které mají ve vlastnictví bytový dům
 • města a obce vlastnící bytový dům

Bližší informace o tomto programu a podmínkách žádosti můžete nalézt v příručce žadatele o úvěr a modernizace ZDE.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Povinnost uklízet společné části domu
autor Ing. Barbora Minaříková - 5.12.2012, 12:57
 

Velmi často diskutovaná otázka. Jak donutit vlastníky jednotek (nebo nájemce družstevních bytů) k úklidu společných částí domu. Není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Nejčastěji slýchám, že neprovedený úklid je třeba sankcionovat, je třeba udělit pokutu. Je však společenství vlastníků jednotek (nebo družstvo) správním orgánem oprávněným tyto pokuty ukládat? Jaká bude asi vymožitelnost takto uložené pokuty?

Zkušenosti ukazují, že nejvhodnějším a vynutitelným způsobem je úklidovou povinnost zakotvit ve stanovách. Zároveň je třeba uvést, že v případě neprovedení úklidu v termínu bude tento proveden dodavatelským způsobem na náklady toho, kdo svoji povinnost nesplnil s uvedením maximální ceny. Zpracováním pravidel (prováděcí směrnice) je možné pověřit výbor. Ten by měl také vědět, kdo bude náhradní úklid provádět.

Před hlasováním je třeba zdůraznit, že účelem přijetí takové novely stanov není pokuta, ale zajištění čistoty a pořádku v domě. To je primární cíl. Cítit se v domě příjemně, nestydět se před návštěvami.

JUDr. Bohuslav Vojtěch


 
Obrázek: Jan Halík
Podíly vlastníků z pronájmu společných prostor
autor Jan Halík - 11.10.2012, 11:58
 

Ve společenství vlastníků jsou často pronajímány společné prostory domu. Zákon č. 72 1994 Sb. pro tyto případy určuje v §4 (2) c), že Prohlášení vlastníka musí obsahovat určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek, a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek.

Ze spoluvlastnictví společných prostor vyplývá, že zisk z pronájmu těchto prostor (příjem z pronájmu minus podíl na nákladech na společné části domu) patří spoluvlastníkům těchto prostor. Častou chybou výborů společenství bývá, že zařadí do programu schůze shromáždění hlasování o nevyplácení podílů ze společných prostor, a jejich převedení do tzv. fondu oprav.

Přitom si neuvědomují (a často i správci), že tyto finanční prostředky jsou výhradním majetkem spoluvlastníků společného prostoru, na účtu společenství jsou jen uschovány, a v žádném případě nelze o jejich použití hlasovat na shromáždění. Finanční podíly spoluvlastníků společných prostor na jejich výnosech nijak nesouvisí s činností společenství.

Finanční podíly ze zisku společných prostor lze samozřejmě jeho spoluvlastníkům automaticky ročně nevyplácet, bez jakéhokoliv neoprávněného hlasování,, a to do té doby, než o výplatu podílů kdokoliv ze spoluvlastníků požádá. Pak je nutno tomuto spoluvlastníkovi jeho zákonný podíl vyplatit.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Kdo doplácí na dlužníky?
autor Ing. Barbora Minaříková - 27.09.2012, 14:54
 

V Novinkách.cz byl dne 3.9.2012 publikován článek Jindřicha Gintera z Práva pod titulkem Na dlužníky doplácejí i jejich sousedé. Týž den večer se ve zprávách jedné z hlavních TV stanic objevilo podobné téma, ale tam reportéři zaměňovali družstvo a společenství vlastníků jednotek.

Jak to vnímám jako praktik? Především je třeba rozlišit družstvo a společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Družstvo je jako právnická osoba upraveno v obchodním zákoníku v § 221 a násl. Družstevní nájemní bydlení je upraveno v § 685 a násl. občanského zákoníku. Z pohledu možnosti uspokojit pohledávku za dlužníkem je na tom družstvo nesrovnatelně lépe než SVJ, které upravuje zákon o vlastnictví bytů.

Družstevníci sice nějakou dobu na dlužníka doplácí, ale jakmile jeho dluh dosáhne výše odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplní peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3 (kauci), mohou mu dát výpověď z nájmu bez přivolení soudu nebo jej mohou vyloučit z družstva pro porušení členských povinností, což má také za následek zánik nájmu. Po (většinou) exekučním vystěhování se byt přidělí ve výběrovém řízení nejvyšší nabídce. Z toho se uhradí pohledávky domu a zpravidla má družstvo ještě výnos.

U SVJ je ale situace tristní. V případě dluhu není možné dát výpověď, je nutné dluh zažalovat a tím získat exekuční titul. Teprve na základě pravomocného rozsudku (platebního rozkazu) může být nařízen exekuční prodej jednotky. V rozvrhovém řízení je pak SVJ uspokojeno podle zákona o vlastnictví bytů. Z několika dražeb jednotky v SVJ, u kterých jsem exekuci sám navrhoval, však nebylo ani jedno, byť částečně, uspokojeno. Nejhorší ale je, že věc se táhne několik let a SVJ nevymožitelné dluhy neustále narůstají. U SVJ tak reálně hrozí situace, kterou vídáte v televizi, že dům s většinou platících vlastníků nebude mít díky několika neplatičům na zaplacení služeb, tyto nebudou dodávány, v jednotce nebude možné bydlet a hodnota takové jednotky se bude blížit nule, pokud nebude záporná (budete muset platit a nebudete moci bydlet ani prodat).

Orgány SVJ i tak musí podat žalobu a platit poplatky, protože jinak by členové těchto orgánů nesli odpovědnost za škodu, která by nečinností funkcionářů společenství vznikla.

Právě pro tyto případy společnost STARLIT s.r.o. nabízí právní služby pro SVJ, která se ocitla v podobné situaci. Právník JUDr. Bohuslav Vojtěch je připraven Vám pomoci právní radou nebo přímo zastupováním Vašeho SVJ.

Autor: JUDr. Bohuslav Vojtěch

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Termín podávání žádostí o dotace na výměnu kotle v Moravskoslezském kraji je prodloužen
autor Ing. Barbora Minaříková - 27.08.2012, 13:04
 

V rámci společného programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje se prodloužil termín 2. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na tzv. kotlíkovou dotaci do konce října 2012.

Žádosti lze podat na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v úředních hodinách, tedy od 7:30 do 15:30 v úterý, ve čtvrtek a v pátek. V pondělí a ve středu pak od 7:30 do 17:00.

Bližší informace o dotaci na výměnu kotle v Moravskoslezském kraji najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

 
Obrázek: Jan Halík
Problémy při likvidaci bytových družstev
autor Jan Halík - 9.08.2012, 09:14
 

Praktické provádění likvidací BD začíná usnesením členské schůze o zrušení družstva s následnou likvidací. Na členské schůzi je volen likvidátor. Pokud je zvolena likvidátorem osoba, která není členem likvidovaného BD, nezřídka nastávají problémy s činností tohoto likvidátora. Dochází k nesouladu mezi představami BD o průběhu likvidace a skutečnou činností a postupy likvidátora. Družstvo často netuší, že pro úspěšný průběh likvidačních prací je nutná jeho, často náročná, spolupráce. Tento problém je snadno řešitelný řádnou smlouvou likvidátora, kde jsou vymezeny a přesně popsány povinnosti obou stran. Pokud je problém ve zdlouhavé, nesprávné činnosti nebo nečinnosti likvidátora, případné odvolání likvidátora a získání jím vypracovaných dokladů bývá velmi obtížné.

Doporučeným řešením je volba předsedy představenstva rušeného BD likvidátorem. Odborné administrativní likvidační práce lze objednat u třetí osoby. Výhodou pak je, že předseda představenstva má přístup ke všem podkladům družstva, nakládá se zbylými finančními prostředky družstva atd. V případě nespokojenosti s administrativními likvidačními službami, není nutno složitě odvolávat likvidátora, ale ukončit spolupráci se třetí osobou.

Jan Halík (poradce pro BD a SVJ)


 
Obrázek: Jan Halík
Pozor na neplatnost výkonu funkcí
autor Jan Halík - 9.07.2012, 07:27
 

V poradenské činnosti pro BD a SVJ se často setkáváme s případy neplatného výkonu funkcí. Přitom ani dotyční funkcionáři, členové BD nebo SVJ nevědí, že jejich volené orgány pozbyly práva vykonávat funkce. Nevědí to ani externí správci a dodavatelé prací pro BD a SVJ, kteří sjednali smluvní vztahy v době neplatnosti zastávaného výkonu funkcí.

Jde o případy, kdy skončilo funkční období členů orgánů BD nebo SVJ a nová volba na další funkční období nebyla provedena. Důvody neprovedení řádné volby mohou být různé, každopádně však jde o velmi závažné pochybení orgánů BD nebo SVJ. Jestliže členové orgánů BD nebo SVJ nebyli řádně zvoleni na funkční období podle stanov, mohou být jimi provedené právní úkony neplatné. To by mělo závažný důsledek na celé BD nebo SVJ, či na firmy, jejichž smluvní vztah s BD nebo SVJ nebyl právoplatně uzavřen.

Lze tomu čelit jednoduchým způsobem, a to, sledovat záznamy o orgánech BD nebo SVJ v obchodním rejstříku. Jestliže z výpisu z obchodního rejstříku zjistíme, že poslední volba byla např. provedena v roce 1998 (!! poslední praktický příklad) zcela evidentně jde o zásadní skutečnost, kterou je nutno prověřit. Buď skutečně volby neprobíhaly podle stanoveného funkčního období, nebo „pouze“ nebyly orgánem BD nebo SVJ  dodávány obchodnímu rejstříku návrhy na zápis nové volby orgánů, byť by šlo o stejné osoby, jako v minulém funkčním období. Z uvedených důvodů vznikají značné problémy nově zvoleným orgánům s obchodním rejstříkem v případech žádostí o výmaz osob, již nevykonávajících funkce, neboť rejstřík požaduje předložit doklady, prokazující tuto skutečnost. Zápis nových členů orgánů se tak nečekaně prodlužuje a nové orgány nemohou oprávněně jednat o smluvních vztazích s partnery a dodavateli služeb. Zejména banky jsou oprávněně nekompromisní.

Jan Halík (poradce pro BD a SVJ)


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nová úvěrová kalkulačka Státního fondu rozvoje bydlení
autor Ing. Barbora Minaříková - 31.05.2012, 12:59
 

Chcete-li se orientačně informovat o výhodnosti úvěrů poskytovaných Státním fondem rozvoje bydlení, nabízí vám SFRB novou speciální úvěrovou kalkulačku na svých internetových stránkách.

Kalkulačka slouží k porovnání zvýhodněných úvěrů SFRB a sledování výše veřejné podpory (při zohlednění limitu „de minimis“).

Kalkulačku naleznete ZDE.

Zdroj: SFRB


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Publikace Vybrané údaje o bydlení 2011
autor Ing. Barbora Minaříková - 17.05.2012, 13:18
 

Ministerstvo pro místní rozvoj na svých internetových stránkách v sekci Statistiky z oblasti bytové politiky nabízí ke stažení publikaci s názvem Vybrané údaje o bydlení 2011.

Tato publikace obsahuje základní charakteristiky bytového fondu (údaje ze sčítání lidu, domů a bytů, dlouhodobé časové řady), údaje o stavebním spoření, hypotečních úvěrech a výdajích za bydlení a nájemné v roce 2011. Zároveň doplňuje i komentář k bytové výstavbě za daný rok.

Publikaci naleznete ke stažení ZDE.

Zdroj: MMR


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Dotace z podprogramu Odstraňování bariér pro budovy městských a obecních úřadů
autor Ing. Barbora Minaříková - 26.04.2012, 14:28
 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo již 2. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2012 z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

Jak uvádí MMR na svých internetových stránkách: „cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem“.

Dotace je poskytována až do výše 50% skutečně vynaložených nákladů na akci. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. května 2012.

Informace o způsobu podání žádosti a zásadách podprogramu pro poskytování dotací naleznete ZDE.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Průkazy energetické náročnosti neboli energetické štítky budov
autor Ing. Barbora Minaříková - 23.03.2012, 09:26
 

Vládou schválená novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v sobě obsahuje mimo jiné i povinnost označovat budovy energetickými štítky jako tomu je např. u domácích elektrospotřebičů.

Energetické štítky či tzv. průkazy energetické náročnosti mají poskytnout informace především kupujícím a nájemcům o provozních nákladech na energie. Pokud by tato novela vyšla v platnost, povinnost zajistit tyto průkazy by měli stavitelé, vlastníci budov či společenství vlastníků u nových staveb a při jejich přestavbě, prodeji či pronájmu. Je třeba také upozornit, že novela stanovuje i pokuty až ve výši několika desítek tisíc např. v případě, že majitel budovy po přijetí normy nepředá kupujícímu průkaz informující o energetické náročnosti budovy.

Zavedení průkazů energetické náročnosti by bylo postupné a odvíjelo by se od velikosti budov. V každém případě by ale povinnost označení energetickým štítkem neměla platit pro všechny typy budov např. malé stavby, kostely či kulturní památky.

Návrh novely zákona o hospodaření energií by zavedl však i další povinnosti jako např. povinnou instalaci měřičů tepla v bytech s ústředním topením.

V příloze si můžete stáhnout kompletní návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Nadále Vás budeme informovat o změnách a finální úpravě novely v dalších článcích na našem E-learningovém portálu.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Jak jsou hodnoceny obce z hlediska hospodaření?
autor Ing. Barbora Minaříková - 23.02.2012, 08:38
 

Jelikož Ministerstvo financí ČR usiluje o zvýšení transparentnosti veřejných rozpočtů, může si každý občan zjistit informace o hospodaření své obce i obcí ostatních. Ministerstvo financí ČR umožňuje sledovat tyto informace prostřednictvím monitoringu hospodaření obcí na základě aplikace prezenčního systému ÚFIS.

V rámci hospodaření obcí jsou sledovány dva základní ukazatele – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celková likvidita obce.

 

Monitoring hospodaření obcí naleznete ZDE.

 

Zdroj: MFČR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Čekají domácnosti povinné revize kotlů na tuhá paliva?
autor Ing. Barbora Minaříková - 17.02.2012, 08:59
 

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona na ochranu ovzduší, který zavádí efektivnější přístupy k ochraně životního prostředí.

 

Hlavním účelem tohoto zákona je zkvalitnění ovzduší v České republice a snížení zdravotních rizik obyvatel. V praxi to však znamená, že se např. změní emisní požadavky na kotle a vytápění domácností. Ministerstvo životního prostředí ve své tiskové zprávě uvádí: „Sněmovna schválila návrh skupiny poslanců v čele s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, který od roku 2016 zavádí povinné pravidelné revize kotlů na tuhá paliva. Majitelé si budou muset nechat kotel zkontrolovat každé dva roky, jinak jim hrozí sankce.“

 

Revize kotlů v domácnostech budou nejspíše provádět servisní technici. Právě oni rozhodnou, zda kotel splňuje minimální požadavky, nebo je potřeba provést určité opravy.

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Další dotace na nákup ekologických kotlů
autor Ing. Barbora Minaříková - 13.02.2012, 14:27
 

V Bohumíně byl schválen Akční plán pro MSK na rok 2012, který zajistí další dotace na ekologické kotle. Uvedlo to ve své tiskové zprávě ze dne 9. února 2012 Ministerstvo životního prostředí.

 

Již od 1. února mohli občané Moravskoslezského kraje podávat žádost o dotaci na nízkoemisní kotle, přičemž na jeden kotel bylo možné čerpat příspěvek až ve výši 60.000,- Kč. Proto se pracovní skupina pro řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší Moravskoslezského kraje rozhodla, že podpoří další tzv. „kotlíkové dotace“.

 

V tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí bylo dále uvedeno, že ministr Chalupa se vyjádřil tímto způsobem : „V dubnu 2012 bude vyhlášena výzva, která navýší stávající dotaci o 3 miliardy na finálních 5 miliard z Fondu soudržnosti pro projekty, které využávají 90% režim zvyhodněné veřejné podpory. Výzva bude určena pro velké nespalovací zdroje v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město.“

 

„V květnu 2012 bude vyhlášena na všechny oblasti v prioritní ose 2 OPŽP další výzva, ve které bude pro celou oblast MSK alokována 1 miliarda korun. Výzva bude určena jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor.“

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Programy a dotační tituly v roce 2012 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
autor Ing. Barbora Minaříková - 7.02.2012, 15:19
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nabízí pro rok 2012 ( v rámci programu Podpora bydlení) tyto dotační tituly:


- Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť

(poskytnutí dotace až do výše 70% rozpočtových nákladů na úpravy)


- Podprogram Výstavba technické infrastruktury

(výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku)

 

- Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů

(dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám (včetně obce), maximálně 600 tis. Kč na 1 bytovou jednotku)

 

- Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů

(dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, maximálně 10 tis. Kč na 1 bytovou jednotku)

 

Bližší informace o jednotlivých dotačních titulech, kritériích hodnocení žádostí a metodických pokynech k daným podprogramům naleznete ZDE.

 

Žádosti o dotace je nutné doručit nejpozději do 17. února 2012 do podatelny MMR včetně všech příloh. MMR na svých internetových stránkách prezentuje zároveň i možnost podání žádosti o dotace elektronicky. O výsledcích vyhodnocení jednotlivých žádostí budou žadatelé informováni v průběhu měsíce května 2012.

 

zdroj: MMR


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Aktualizace mapy nájemného k 31.12.2011
autor Ing. Barbora Minaříková - 2.02.2012, 13:23
 

Ministerstvo pro místní rozvoj již v loňském roce vytvořilo kvalitní informační systém, díky kterému jsou zveřejněny veškeré informace o struktuře a výši nájmů. Mapa nájemného v současné době obsahuje údaje o 639 obcí a je označována za významnou pomůcku při zjišťování místně obvyklého nájemného.

Aktualizovaný přehled obcí k 31. 12.2011 naleznete ZDE.

Zároveň můžete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj využít aplikaci ke zjištění výše nájmu dle posudku znalce, která zveřejňuje tyto údaje za každou konkrétní obec.

Mapu nájemného a systém vyhledávání naleznete ZDE.

Zdroj: MMR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Odvod sociálního pojištění z odměn SVJ v roce 2012
autor Ing. Barbora Minaříková - 27.01.2012, 14:39
 

Od 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, která rozšiřuje okruh pojištěných osob. V § 5 v bodě 18. tohoto zákona se uvádí: „Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů.“

Jinými slovy to znamená, že od 1.1.2012 dochází k účasti na sociálním pojištění při odměňování kolektivních orgánů SVJ. Sociální pojištění se u kolektivních orgánů uplatní v případě, že měsíční odměna dosáhne 2 500,- Kč. Jestliže odměna dosáhne 2 500,- Kč, musí SVJ odvést za člena kolektivního orgánu 25% a samotný člen odvede 6,5%. V rámci odvodů na zdravotní pojištění se nic nemění. Ať už se jedná o kolektivní či jednočlenný orgán SVJ, je nutné z odměny odvést 9% za SVJ a 4,5% za člena. Hrubá odměna se tak navýší o část sociálního a zdravotního pojištění, jež tvoří základ daně, z kterého se odvede záloha na daň ve výši 15%.

Zároveň také dochází ke změně u pojištění osob činných na základě dohody o provedení práce. V Zákoně č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění se dočteme: „Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst.1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000,- Kč.“

§ 6 odst.1 písmeno a) uvádí: „Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže vykonávají zaměstnání na území České republiky; za výkon zaměstnání na území ČR se považuje i přechodný výkon práce mimo území ČR, je-li místo výkonu práce trvale v České republice.“

Jinými slovy řečeno, pokud zaměstnanec vykonává práci na dohodu o provedení práce a jeho odměna v jednom kalendářním měsíci přesáhne částku 10 000,- Kč, je zaměstnavatel povinnen za něj odvést pojistné na sociální zabezpečení stejným způsobem, jak to je uvedeno výše v případě odměn kolektivních orgánů.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Termíny vyúčtování služeb za kalendářní rok 2012
autor Ing. Barbora Minaříková - 25.01.2012, 10:20
 
 • vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Je potřeba se řídit vyhláškou č. 372/2001 Sb., která platí pro všechny typy konečných spotřebitelů. Z § 7 odst. 1 této vyhlášky vyplývá, že se tyto náklady „vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.“ Dále § 7 odst. 5 informuje o vypořádání rozdílu z vyúčtování. „Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.“ Pokud však byla uplatněna reklamace, kterou vlastník uznal, je konečný přeplatek či nedoplatek splatný do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.

 • vyúčtování ostatních služeb spojených s užíváním bytu

V případě nájemců družstevních bytů pořízených podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě by měly být termíny vyúčtování služeb a vypořádání rozdílů z vyúčtování stanoveny vnitrodružstevními předpisy schválenými orgánem družstva.

U ostatních nájemních a družstevních bytů se termíny vyúčtování služeb řídí výměrem ministerstva financí č.01/2012 (část 1, oddíl A, č.5), který uvádí, že „skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby se vyúčtuje vždy za kalendářní rok a to nejpozději do 31. května následujícího roku, pokud není jiným právním předpisem stanoven jiný postup nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.“

V případě společenství vlastníků upravují termíny vyúčtování služeb a vypořádání rozdílů z vyúčtování samotné stanovy SVJ či rozhodnutí orgánu SVJ.

 

Přílohy:

vyhláška č. 372/2001 Sb.

výměr MF č.01/2012

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Jak vyplnit přiznání k dani z nemovitostí?
autor Ing. Barbora Minaříková - 24.01.2012, 10:38
 

Pokud si nevíte rady s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitostí, nabízíme vám řešení. Pod tímto odkazem naleznete podrobný návod :

Zdroj: Hypoindex.cz

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Dotace na ekologické kotle
autor Ing. Barbora Minaříková - 19.01.2012, 13:46
 

Od 1. února 2012 mohou obyvatelé Moravskoslezského kraje podávat žádosti o dotace na nízkoemisní kotle. Formuláře pro podání žádostí si bude možné stáhnout na internetových stránkách Moravskoslezského kraje. Podmínkou je, že žadatel o dotaci musí vyměnit ručně plněný kotel na tuhá paliva za nový nízkoemisní, a zároveň starý kotel znehodnotit. Na jeden kotel bude maximální výše příspěvku 60.000 korun.

(Zdroj: ČTK)

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Novela Vyhlášky č. 428/2001 Sb.
autor Ing. Barbora Minaříková - 19.01.2012, 11:58
 

VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Nová Vyhláška č. 120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Podle § 29 odst. 2 Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb. směrná čísla roční potřeby vody (příloha č.12) určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

Znění vyhlášky včetně přílohy č. 12, která pojednává o změně směrných čísel, naleznete zde (PDF; 1,45 MB)