Právní poradna

Hlavní snahou společnosti STARLIT s.r.o. je poskytování komplexních služeb v oblasti bydlení. Proto nabízíme právní služby nejen pro naše klienty používající program SSB2000 pro správu nemovitostí, ale i pro ostatní správce a širokou veřejnost.

Dlouhodobě spolupravujeme s JUDr. Bohuslavem Vojtěchem, doktorem práv s 15tiletou praxí v oblasti občansko právní, zejména bytového práva, popř. souvisejícího práva obchodního.

Odpovědí na písemný dotaz (pravni@starlit.cz) nebo formou osobní konzultace po předchozí domluvě je připraven Vám poskytnout informace, radu nebo naléhavou pomoc v oblasti bytového práva.


Nejčastěji řešené okruhy:

 • Založení SVJ
 • Pomoc nebo provedení změny prohlášení vlastníka
 • Pomoc při zpracování listin se vztahem ke katastru nemovitostí (smlouvy včetně návrhů na vklad nebo zápis)
 • Změny vlastníků (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí)
 • Nájem a podnájem (společných a nebytových prostor)
 • Stížnosti a žádosti členů, spoluvlastníků
 • Změny orgánů, stanov, zápisů v obchodním rejstříku
 • Náležitosti vynutitelného usnesení
 • Zastupování a hlasovací kvóra
 • Výběrová řízení
 • Žalobní návrhy
 • Vymáhání pohledávek včetně žalobních návrhů
 • Konzultace nejvhodnějšího postupu při vymáhání konkrétní pohledávky


Cena

Cena služby je 250,- Kč bez DPH za každou započatou čtvrthodinu.

Příklady řešených kauz včetně hodnocení tazatele a finanční náročnosti naleznete na internetových stránkách STARLIT v sekci Právní služby.

Naposledy změněno: 1.12.2017, 14:19