Celky v programu SSB2000

V této části vyplňujete konkrétní informace o domech, garážích apod. Po přidání domu budete plánovat revize, vyplňovat údaje o zařizovacích předmětech (inventáři), zadávat nová měřidla, evidovat přehledy o měřidlech a provádět další hromadné akce.


1. Běžné akce – celky

Umožňuje vést evidenci domů, bloků garáží, zahrádkářské kolonie, garážových stání apod.celky


celky
přidat celek

Po stisknutí tlačítka Přidat vyberete v rámci rozbalovacího okna klíč, ulici a typ celku. Napíšete č.p. a č.o. V záložce Technické informace můžete zadat domovníka přes ikonu knížky nebo zadat nového. Dále můžete vybrat typ budovy, konstrukce, topení a zadat zastavěnou plochu, rok výstavby, počet podlaží, odhadní cenu a datum odhadu.


Záložka Revize


revize


Na záložce Revize zaevidujeme plánované a provedené revize celku (elektrorozvody, plyn, hasící přístroje ...).


přidání revize

Vyberete typ revize, napíšete datum poslední revize a datum příští revize. Pomocí ikony knížky vyberete dodavatele ze seznamu nebo zadáte nového. Do pole popis můžete k revizi přidat ještě poznámku.Záložka Inventář


inventář

Na záložce Inventář se evidují údaje o zařizovacích předmětech.přidání inventáře

Zde napíšete přidělené inventární číslo, vyberete název, napíšete model, výrobní číslo a množství. Vyberete jednotky,
 a do pole poznámka lze ještě doplnit podrobnosti. Dále napíšete cenu za jednotku, datum instalace, životnost a vyberete z nabídky stav vybavení.Záložka Měřidla


měřidla

Na záložce Měřidla je přehled instalovaných měřidel.přidat měřidlo

Zde vyberete druh měřidla, typové označení. Zapíšete identifikační číslo a nastavíte display měřidla. Je třeba měřidlo nastavit před i za desetinnou čárku dle stávajícího měřidla, aby byly odečty správně. Pokud je měřidlo nastaveno obráceně, můžete nastavit zpětný chod. Dále napíšete datum poslední a další revize, stav posledního odečtu a datum, kdy byl odečet proveden.Záložka Opravy


opravy

Na záložce Opravy je přehled o opravách požadovaných na celku.přidat opravu

Zde zapíšete datum do pole Doba přijetí. Dále uvedete, kdo objednal a přijal požadavek na opravu, vyplníte bližší popis objednané práce, parametry opravy a objednávkové údaje.2. Běžné akce – celky – tlačítko Akce


celky


akce
Pokud kliknete na tlačítko akce, zobrazí se vám tato nabídka:


akceV případě, že budete chtít změnit hospodáře nebo vlastníka v celku, program SSB2000 vám nabídne průvodce, který ve všech objektech v celku stávajícího hospodáře/vlastníka ukončí a založí nového. Hromadně změnit jednoho vlastníka v celku se dělá většinou v případě, že vlastníkem je např. družstvo, které vlastní více bytů zároveň.


V prvním kroku je nutné zadat den, kdy chcete, aby ke změně hospodáře či vlastníka došlo.pruvodce


Dále vyberete konkrétní subjekt a uvedete další identifikační údaje.pruvodce

Dále je nutné zvolit způsob úhrady závazku správci.pruvodceZávěrečným krokem dokončení vás program informuje jaké následující akce proběhnou.pruvodceJe tedy nutné doplnit doklad o předpisu, zkontrolovat období a datum odstěhování.pruvodce

zrušení předpisu


Zadejte datum, k němuž má být vyměřen poslední předpis. Poté co akce zrušení předpisů v celku proběhne, program vám nabídne tisk protokolu o pohledávkách.Lze si otevřít celou řadu přehledů:


    - přehled inventáře v objektech celku

    - přehled ploch v objektech celku

    - přehled revizí v objektech celku

    - přehled složek v objektech celku

    - a dalšíV případě, že v daném celku ještě nemáte nastěhovaného vlastníka či hospodáře, lze použít hromadnou akci Nastěhování vlastníka/hospodáře do všech objektů bez hospodáře/vlastníka. Program vám opět nabídne průvodce, který funguje obdobně jako v případě změny hospodáře/vlastníka.