E-Kurz SSBfin - vzorová lekce


Účtování o výnosech

Správci bytového fondu musí v některých případech účtovat i o výnosech. Jedná se především o přijaté úroky z běžného účtu, výnosy z pronájmu, dotace na úroky z úvěru či penále. V této lekci si ukážeme, jak o těchto skutečnostech účtovat v SSBfin.


Přijaté úroky z běžného účtu


Přijaté úroky z běžného účtu zaúčtujeme v menu Běžné akce - Pořízení finančních pohybů na základě výpisu z bankovního účtu.

finanční pohyby
Zvolíme položku Výnos a variantu Fond oprav.


hlavička dokladu
V hlavičce dokladu o výnosu doplníme částku, doklad a datum přijetí. Částku zadáme kladně, program si ji upraví na zápornou, čehož si nemusíme všímat.


položka dokladu
Ve fondové položce doplníme popis účetní operace, období nákladu a zkontrolujeme účetní období. Musíme dávat pozor především na zadání předkontací. Postupujte dle tohoto vzoru, změňte pořadí strany MD a D. Způsob nastavení rozúčtování můžete zvolit stejně.


seznam položek
Takto vypadá výsledná položka účetní operace týkající se přijatých úroků.

Pozn.
V rámci této lekce jsou účtovány i výnosy z pronájmu, o dotacích a penále. Další studijní materiály jsou přístupné již v placené verzi. Informace o tomto elektronickém kurzu naleznete pod odkazem E-learning.